11698595_805422989578754_6073890116993805598_nL’objectiu del MAY LUENGO ESQUI CLUB és ajudar a formar als infants i joves, així que contemplem unes normes per tal d’assolir un bon comportament dels joves, tant de cara als altres, com per l’entorn natural que els envolta.

Pel cos tècnic :

 • Fomentar la pràctica esportiva i les bones conductes envers els altres i l’entorn.
 • Trobar el millor canal possible per poder transmetre les indicacions als esportistes considerant les característiques de cadascun.
 • Propiciar un bon clima i generar dinàmiques positives.
 • Disposar de les habilitats necessàries per poder comunicar-se de forma fluida amb els esportistes i els seus responsables.
 • Respectar i fer respectar els horaris.
 • Vetllar per la seguretat dels esportistes, comprovant les condicions de les zones d’entrenament.

Pels esportistes i alumnes :

 • Demostrar motivació per aprendre.
 • Actuar amb respectes envers els altres.
 • Ser respectuós amb les instal·lacions, material i el medi ambient.
 • Manifestar una actitud correcte durant els entrenament i activitats.
 • Assistir als entrenaments i en cas d’absència justificada, comunicar-ho.

Pels pares i tutors :

 • Respectar les decisions del cos tècnic i ser respectuosos envers els altres.
 • Respectar els horaris establerts.
 • Proporcionar el material adient i en bones condicions per poder desenvolupar els entrenaments i activitats amb seguretat.
 • Procurar la documentació necessària per la pràctica esportiva.
 • Vetllar per una bona alimentació i hàbits de salut per la pràctica esportiva.